Poradna  poskytuje několik druhů služeb:

 

Výklad mariášových karet na konkrétní otázky v horizontu budoucnosti 6 měsíců
 

Výklad tarotových karet na různé aspekty života
 

Výklad rezonančních karet včetně poradny v otázkách rezonančních myšlenek vedoucích ke zkvalitnění života
 

Poradenství v oblasti všech aspektů života se zaměřením na osobní rozvoj – sebevědomí, seberealizace, mezilidské vztahy, apod.
 

Následné poradenství osobního rozvoje pro zvládnutí obtížné životní situace po výkladu karet.